کدامیک از گرایش های مهندسی مواد را بیشتر دوست دارید ؟

استخراج فلزات
3% (2 رای)
بیومواد
3% (2 رای)
جوشکاری
14% (8 رای)
خوردگی
2% (1 رای)
ریخته گری
2% (1 رای)
سرامیک
31% (18 رای)
شکل دهی فلزات
0% (1 رای)
شناسایی و انتخاب مواد
16% (9 رای)
نانومواد
29% (17 رای)
مجموع آراء: 58

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی آسپا-وف