به سایت دکترفتح اله کریم زاده خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان 83111-84156 تلفن : 3915744 311 98+ فکس : 3912752 311 98+ وب سایت : دکتر فتح اله کریم زاده
  • دانشیار
زمینه های تحقیقاتی :
  • ساخت، مشخصه یابی و کاربرد نانومواد شامل مواد نانوساختار، نانوکامپوزیت ها و نانو ذرات
  • اتصال مواد نانوساختار

آخرین مقالات

ارتقاء امنیت وب با وف بومی