وبلاگ

تو کيستی، که من اينگونه بی تو بی تابم؟

تو کيستی، که من اينگونه بی تو بی تابم؟

شب از هجوم خيالت نمی برد خوابم

تو چيستی، که من از موج هر تبسم تو

روزت مبارک پدرم

حرفی برای گفتن نمی ماند وقتی سخن از تو باشد...
کلام در پیشگاه تو زانو میزند.
هر چند آماج این روزگار غریب پیشانیت را نا هموار کرده
اما
تمام وزنه ی زندگی ام اینجاست.
روزت مبارک

اى صاحب بخشش و عطا

اى كه براى هر خيرى به او اميد دارم *  و از خشمش در هر شرى ايمنى جويم  * اى كه مى دهد عطاى بسيار در برابر طاعت اندك * اى كه عطا كنى به هركه از تو خواهد *  اى كه عطا كنى به كسى كه از تو نخواهد و نه تو را بشناسد از روى نعمت بخشى و مهرورزى * عطا كن به من به خاطر درخواستى كه از تو كردم همه خوبى دنيا و همه خوبى و خير آخرت را * و بگردان از من به خاطر همان درخواستى كه از تو كردم همه شر دنيا و شر آخرت را * زيرا آنچه تو دهى چيزى كم ندارد * و بيفزا بر من از

همین ...

کاش وقتی بچه هامون میرن مدرسه بهشون بگیم :

افسوس

اگر زمان منتظر می ایستاد تا ما به بلوغ برسیم ، قطعا زندگی با نقص های کمتری را تجربه می کردیم ،

نمی دانم زندگی ، بدون واژه ی " افسوس " چه شکلی خواهد بود !

به کجا میرویم

دل خوش از آنيم که حج ميرويم  غافل از آنيم که کج ميرويم

کعبه به ديدار خدا ميرويم           او که همينجاست کجا ميرويم

حج بخدا جز به دل پاک نيست       شستن غم از دل غمناک نيست

دين که به تسبيح و سر و ريش نيست   هرکه علي گفت که درويش نيست

 

قلب

قلب، مهمانخانه نيست که آدم‌ ها بيايند، دو سه ساعت يا دو سه روز توي آن بمانند و بعد بروند،

قلب، لانه‌ ي گنجشک نيست که در بهار ساخته بشود، و در پاييز باد آن را با خودش ببرد.

روز مادر مبارک

مادر یعنی زندگی
مادر یعنی عشق
مادر یعنی مهر
مادر یعنی اون فرشته ای که با اشکت ، اشک میریزه
با خنده هات می خنده
مادر یعنی اون فرشته ای که نگاهش به توئه و با هر...
لبخندت ، زندگی میکنه
مادر یعنی اون فرشته ای که موهاش سفید میشه برای بزرگ کردنت
و به تو میگه ؛ پیر بشی مادر ، درد و بلات به جونم...
مادر یعنی اون فرشته ای که صبح که خوابی آروم میز صبحونه رو
میچینه تا وقتی بلند شدی زندگی رو لمس کنی

من آن روز را انتظار می کشم

روزی ما دوباره کبوترهایمان را
پرواز خواهیم داد
و مهربانی
دست زیبایی را خواهد گرفت
و من آن روز را انتظار می کشم
حتی روزی که نباشم...

صفحات

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی آسپا-وف