وبلاگ

چرا نگران فردا باشم؟!

امروز و همین الآن از خود سوال کن.

چرا نگران فردا باشم؟!
آن کس که همه عمر از من مراقبت کرده است،
آیا فردا مراقب من نخواهد بود؟!

توکل، ایمان و امید

توكل يعني :
اجازه بدهي خداوند خودش تصميم بگيرد !
.
تو فقط دعا كن
و
پيشاپيش شاد باش
و
ايمان داشته باش كه خداوند...
دعايـت را بــــــــــــــــــزودي مســــــــتجاب ميكند !!!
چون خداوند ...
.
.
.

سعادت را در کجا می‌توان یافت؟سمیناری برگزار شد و پنجاه نفر در آن حضور یافتند. سخنران به سخن گفتن مشغول بود و ناگاه سکوت کرد و به هر یک از حاضرین بادکنکی داد و تقاضا کرد با ماژیک روی آن اسم خود را بنویسند. بعد، آنها را جمع کرد و در اطاقی دیگر نهاد.

خوشبختی

خوشبختی بر سه ستون استوار است :

فراموش کردن تلخی های دیروز

غنیمت شمردن شیرینی های امروز

دل آرام

ماهیان از آشوب دریا به خدا شکایت بردند، دریا آرام شد و آنها صید تور صیادان شدند،
آشوب‌های زندگی حکمت خداست، از خدا دل آرام بخواهیم، نه دریای آرام

نصیحت حافظ


دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش // و از شما پنهان نشاید کرد سر می فروش
گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع // سخت می‌گردد جهان بر مردمان سختکوش
وان گهم درداد جامی کز فروغش بر فلک// زهره در رقص آمد و بربط زنان می‌گفت نوش

خانه تکانی

ﻧﻪ ﺑﻬﺎﺭ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺘﯽ ،
ﻧﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭﯼ ،
ﻭ ﻧﻪ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﻬﺮﻱ ،
ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻱ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺬﺍﻗﻤﺎﻥ ﺧﻮﺵ
ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ !
ﭼﻮﻥ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﻔﻨﺪﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺪﻱ
ﻫﺎﻯ ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﻲ ﺩﻭﻭﻭﺩ
ﻣﻴﮑﻨﺪ . . .
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺎﻩِ ﺳﺎﻝ ﺑﺮ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭتان ﺧﻮﺵ

مادرم بهار است

مادرم بهار است
وقتی می‌آید یخ اجاق گاز آب می‌شود
یخچال میوه می‌دهد
روی میز گل ترب روی سبزه‌ها می‌شکفد
پنیر پتوی نان را می‌کشد روی خودش
گردو سرسختی نمی‌کند و
با پنیر می‌ریزد روی هم

هر چه دوست پسندد

میان عیب و هنر پیش دوستان کریم
تفاوتی نکند چون نظر به عین رضاست
مرا به هر چه کنی دل نخواهی آزردن
که هر چه دوست پسندد به جای دوست رواست

پول

فامیل دور:
اینایی که میگن پول خوشبختی نمیاره.
آقا بیاید و منو بدبخت کنید.
اینقدر بهم پول بدید تا به خاک سیاه بشینم.
نامردم اگه اعتراضی کنم

صفحات

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی آسپا-وف