وبلاگ

سال نو مبارک

بوی باران بوی سبزه بوی خاک

شاخه های شسته باران خورده پاک

آسمان آبی و ابر سپید

بهترین ها

تنها خداست که میداند
بهترین
در زندگیتان چگونه معنا میشود!
من در سال نو آن بهترین را برایتان آرزو میکنم

محال ترین اتفاق

اگر می‌خواهی محال‌ترین اتفاق زندگیت رخ بدهد،
باورِ محال بودنش را عوض کن

شب

دلم امشب صاف است
آسمان هم آرام
و هزاران فانوس

باد هم می آید
و نسیمی زیرک
سعی دارد که بفهماند شب
مظهر این همه تاریکی و دلتنگی نیست

به گمانم فردا
روزخوبی باشد

تنها خداست که میداند

26 سال پیش یعنی دقیقاً 16ام مارس 1988 ، اهالی حلبچه با بوی سیب از خواب پا شدن. اولش با خوشحالی راه آشپزخونه رو گرفتن. وقتی دیدن بو از آشپزخونه نیست، پنجره ها رو باز کردن. دیدن که بو از بیرون بیشتر حس میشه، با یه حس کنجکاوی و هیجان، برا پیدا کردن منشاش، همگی راهی بیرون خانه شدن. به سرعت به دنبال منشا این بوی زیبا شروع به راه رفتن کردند. بوی سیب هم، همینجوری داشت بیشتر و بیشتر میشد.

همین کافیست ...

ببین این آسمان آبی ست

ببین دنیای ما آکنده از پاکی ست

و خوبی تا ابد پاینده می ماند...

تو باور کن

همین کافیست...!

راه آسمان

دلت که گرفت، دیگر منت زمین را نکش...
راه آسمان باز است... پر بکش...
او همیشه آغوشش باز است...
آیا نگفته تو را می‌خواند؟
اگر هیچکس نیست، خدا که هست...

پند روز

بزرگوارتر از آن باشید ، که برنجید ... و نجیب تر از آن ، که برنجانیـــد ... !

محبت

محبت کنید ...
چه به دوست چه به دشمن
که دوست را بزرگ می‌کند و دشمن را " دوست

صفحات

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی آسپا-وف